DE JUISTE VRAGEN IN DE JUISTE OMGEVING                                                                                  

 

 

Hulp op maat vanuit je vertrouwde stoel in je eigen tijd. Niemand die tegenover je zit en op je let. Je schrijft over dat wat jou dwars zit, gewoon per e-mail. Op een tijdstip dat je zelf uitkiest. Ik zoom in op de rode draad en help jou deze ook te zien.

 

Zijn het moeilijke vragen?

Nee, de vragen zijn niet moeilijk, maar soms moet je flink nadenken om tot een antwoord te komen. Je zult ontdekken dat deze weken intensief zijn omdat je onder meer emoties gaat verwerken. Het vraagt dus tijd en concentratie van jou. Wat het brengt is lucht en ruimte. En motivatie en ideeën om dingen te veranderen. Doordat je dit helemaal zelf bedacht hebt, ga je dit ook daadwerkelijk doen.

 

 

 

 

Hoe doen we het?

We mailen 1 keer per dag gedurende 14 dagen volgens een beproefde methode. Als je in het weekend of op een andere dag liever niet schrijft, is dat prima. Door op deze manier intensief met jezelf bezig te zijn en de juiste vragen te krijgen ontwar je kluwens, leg je verbanden en kom je tot inzichten. Je leert begrijpen waarom je doet wat je doet en daardoor kun je andere keuzes gaan maken. Klik hier voor meer uitleg over het schrijfproces.

 

Al je problemen opgelost na twee weken schrijven?

Dat niet meteen. Wat wél opgelost is, is je gevoel van machteloosheid. En dat is hetgeen stress veroorzaakt. Na twee weken schrijven heb je een andere kijk op de situatie gekregen en jouw persoonlijke kracht ontdekt. Je weet nu hoe je deze in kunt zetten om de uitdaging waar je voor staat aan te kunnen. Je worsteling is voorbij, je pijn verzacht of je kluwen ontward. De touwtjes zijn weer in jouw handen. 

Als er aanvullende ondersteuning nodig is in welke vorm dan ook, kijken we daar samen naar. Kijk hier voor de voordelen van deze methode.

 

 

Waarom per e-mail?

Je kent vast de uitdrukking 'van je afschrijven'. Schrijven is een oud en beproefd middel om dingen te helpen verwerken. Al schrijvend kom je erachter wat er precies speelt. E-mailen doen we allemaal en is heel laagdrempelig. Je mag ook echt schrijven en het overtypen of inscannen en naar mij mailen. Woorden op 'papier' maken duidelijk wat er in je hoofd raast.

Onderzoek heeft geleerd dat in je eigen, veilige omgeving in alle rust kunnen schrijven, mét de juiste vragen, tot diepgaand zelfonderzoek leidt. Omdat je je niet druk hoeft te maken over degene die tegenover je zit (wat denkt hij/zij van mij? hoe zit ik er zelf bij? hoeveel tijd heb ik nog?) kun je puur op jezelf focussen. Als je schrijft kom je in een ander soort concentratie dan wanneer je spreekt.

Zodoende schrijf je je eigen zelfhulpboek en dat heb je voor altijd achter de hand.

Wie schrijft die blijft!

 

Bel voor info: 06-111 46 978   of mail naar: info@scripto-coaching.nl